İşletmeler Sistem ve Süreç Yönetimlerine Ne Ölçüde Stratejik Yaklaşmaktadır Eskişehir KOBİ lerinde Sistem ve Süreçlerin Kullanılmasına Yönelik Bir Değerlendirme


KOÇYİĞİT M. M.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, no.2, pp.43-57, 2006 (Peer-Reviewed Journal)