TURİSTİK DESTİNASYONLARDA SES KİRLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:BODRUM ÖRNEĞİ


ÇAKIR P. G., BARAKAZI M.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.4, no.25, pp.5398-5409, 2018 (Peer-Reviewed Journal)