Ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerinin bilginin gerekçelendirilmesi sürecinde benimsedikleri epistemik inançlarının karşılaştırmalı nitel analizi.


Creative Commons License

Dinç E., Üztemur S.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.2, pp.361-405, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier