FLEXIBLE WORKING TYPES IN TURKISH LABOR LAW


Öztürk Ö.

Hoca Ahmet Yesevi 7.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mingachevir, Azerbaijan, 24 - 25 February 2023, vol.3, pp.182-202

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Mingachevir
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.182-202
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

İş hukukunun ilk dönemlerinde Borçlar hukuku ile yakın ilişkisinin varlığı yadsınamaz nitelikte olup bu hal aynı zamanda özel hukuk ile olan bağlantısını da ifade etmektedir. Zaman süreçlerinde geçirmiş olduğu değişim ile özünde niteliğine uygun düştüğü ölçüde Borçlar hukukunun genel prensiplerinin uygulanmaya devam edilmesine rağmen, bu durum İş hukukunun karma nitelikte bağımsız bir hukuk dalı olarak kabul edilmesiyle sonuçlanmıştır. Özellikle işçilerin korunması amacıyla işin düzenlenmesi, işçi sağlığı ve güvenliği, çalışma barışının korunması amacıyla toplu iş sözleşmeleri grev ve lokavt konularında devlet müdahalesinin yoğunlukla hissedildiği bir hukuk dalı olması, onu özel hukuktan uzaklaştırmakta ve kamu hukukuna yaklaştırmaktadır. İşin düzenlenmesi noktası, devletin, tarafların iradelerine en fazla müdahalede bulunduğu ve dünyadaki, teknolojideki ve sanayideki gelişmelere paralel olarak çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi çalışmalarından en fazla etkilendiği bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu esneklik amaçlı yaklaşımların da etkileri en çok çalışma süreleri alanında neticelerini doğurmuştur. Bu ihtiyaca cevaben esnekleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan yeni çalışma modelleri bu çalışmamızın konusunu oluşturacaktır. Esnekleşmenin karşılıklı olarak işçi ve işveren çıkarlarını gözetmesi gerekir yani işletmenin çıkarları gözetilirken işçinin sağlığı, güvenliği, kişiliği ve sosyalliği göz ardı edilmemelidir. Bir işletmede daimi çekirdek kadro işgücüne, dış yardım kabilinden olarak evde çalışma, tele çalışma gibi atipik çalışma modelleriyle dış destek sağlanması Türk işverenlerinin işletmelerinin rekabet gücünü de olumlu olarak etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: İş akdi, Çalışma Süresi, Esnek Çalışma, Çalışma Türleri