Bir milletin kültürel belleğinin şifreleri: Kod kültürleri


SARAÇ H.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, pp.157-169, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier