Üniversite Öğrencilerinin Alkol ve Madde Kullanma Risklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Kızıltaş A., Tuncay T.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.32, no.3, pp.867-882, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33417/tsh.866844
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.867-882
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Üniversite öğrencileri alkol ve madde kullanımı açısından riskli yaş grubundadır. Bu bakımdan üniversite öğrencilerini alkol ve madde kullanımına yönelten biyopsikososyal koşulların incelenmesi gereklidir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin alkol ve madde kullanım riskleri çeşitli sosyodemografik değişkenler açısından incelenmiştir. İlişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilen çalışmaya, iki farklı kentte yer alan devlet üniversitelerinde öğrenimine devam eden ve seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenmiş 790 lisans öğrencisi katılmıştır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formunun yanı sıra Riskli Davranışlar Ölçeğinin alkol ve madde kullanımı alt boyutları kullanılmıştır. Verilerin analizinde, parametrik testlerden Bağımsız Örneklem t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerinin, barınma biçimlerinin, anne babalarının medeni durumunun, baba tutumlarının, ailelerinde bağımlılık tedavisi alan birinin olup olmadığının, daha önce psikiyatrik yardım alıp almama durumlarının, alkol ve madde kullanım riskinde etkili olan değişkenler oldukları gözlenmiştir. Gençler ve aileleri için bağımlılığı önleme müdahalelerinde kanıta dayalı psikososyal programlar geliştirilmelidir. Ayrıca ileride yapılacak çalışmalar, üniversite öğrencilerinin alkol ve madde kullanım risklerini farklı aile özellikleri, etkileşimleri ve yakın arkadaşlarının niteliği gibi farklı örneklem ve değişkenlerle incelemelidir.

Anahtar kelimeler: Alkol ve madde kullanım riski, gençler, üniversite öğrencileri, sosyal hizmet uygulamaları