Tarih Öğretimi Bağlamında İnternete Özgü Epistemik Gerekçelendirme Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlaması


Creative Commons License

Üztemur S., Dinç E.

Turkish History Education Journal, vol.9, no.1, pp.152-169, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier