ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KONSTRÜKTİVİZM TEORİSİ - AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME


ERCAN M., Altındağ N.

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi/ ANATOLIAN ACADEMY SOCIAL SCIENCES JOURNAL, vol.5, no.1, pp.152-161, 2023 (Peer-Reviewed Journal)