Avrupa Sosyal Şartı Çerçevesinde Türkiye’de Kadın İşgücünün Değerlendirilmesi: Eskişehir Özel Sağlık Sektörü Örneği


ÜNÜVAR ÜNLÜOĞLU D., SUNGUR TAŞDEMİR Z.

Anatolian Academy Social Sciences Journal, vol.2, no.1, pp.113-130, 2020 (Peer-Reviewed Journal)