YÖNLENDİRİLMİŞ BEYİN FIRTINASI YÖNTEMİ: SCAMPER’İN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICI SÜREÇLERİNE ETKİSİ KONUSUNDA LİTERATÜR TARAMASI


DEMİREL DİNGEÇ Ş., geçer s.

VII. ULUSAL Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi (ÜYEK), 08 September 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Anadolu University Affiliated: Yes