Bir Derlemenin Ardından: Edilgen Bir Anlatıcıdan Derlenen Bir Anlatının Değerlendirilmesi


KARA Ç.

FOLKLOR/EDEBIYAT: HALKBILIM, ETNOLOJI, ANTROPOLOJI, EDEBIYAT, vol.4, no.24, pp.101-110, 2000 (Peer-Reviewed Journal)