İşe Yerleştirme Sistemi içinde Özel İstihdam Bürolarının Yeri ve Önemi


GÜNDOĞAN N.

Anadolu Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)