Türkiye de Oda Müziği Alanında Yapılmış Y L Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezleri


YILDIRIM ORHAN Ş., YAZICI B. E.

FOLKLOR/EDEBIYAT: HALKBILIM, ETNOLOJI, ANTROPOLOJI, EDEBIYAT, vol.20, no.80, pp.207-219, 2014 (Peer-Reviewed Journal)