Antik Yunan Yazınsal Oyunlarında Yönetim Düşüncesi


KESKİN U., BÜYÜK K.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.385-404, 2013 (Peer-Reviewed Journal)