Bireysel ve İlişkisel Bağlamda Algılanan Partner Duyarlığı: Derleme Çalışması


KIRIMER AYDINLI F., SÜMER N.

TÜRK PSIKOLOJI YAZILARI, vol.23, no.46, pp.87-100, 2020 (Peer-Reviewed Journal)