Askeri Harcamaların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Benoit Hipotezinin Azerbaycan için Sınanması


Creative Commons License

Özer M. O.

8. Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 13 - 14 May 2022, pp.155-160

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.155-160
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, 1992-2020 yılları arasında Azerbaycan'da askeri harcamaların ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bunun için Fourier yaklaşımına dayanan birim kök, eşbütünleşme ve nedensellik testlerinden yararlanılmıştır. İlk olarak, değişkenlerin durağanlık durumları kesirli frekanslı Fourier ADF birim kök testi ile incelenmiştir. Askeri harcamaların I(0), ekonomik büyümenin I(1) olduğu tespit edildikten sonra, söz konusu değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını araştırmak için kesirli frekanslı Fourier ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Sınır testine ait sonuçlar, askeri harcamaların uzun dönemde ekonomik büyümeyi etkilemediğini göstermiştir. Son olarak, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini incelemek için kesirli frekanslı Fourier TodaYamamoto nedensellik testi uygulanmıştır. Test sonuçları, askeri harcamalar ve ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişki olmadığını doğrulamıştır. Yapılan analizler Benoit hipotezinin Azerbaycan için geçerli olmadığını ortaya koymaktadır.