In the Companies Share Capital, Can Company Creditors Apply to Partners Who Defaults Its Capital Stipulation?


Creative Commons License

Kayış F.

Regesta, vol.7, no.3, pp.485-526, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Regesta
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.485-526
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Sermaye ortaklıklarındaki sınırlı sorumluluk ilkesi, ortakların kural olarak şirket alacaklılarına karşı herhangi bir sorumluluk taşımamasını öngörmektedir. İİK 89 ise takip alacaklısının takip borçlusunun üçüncü kişilerdeki alacaklarına haciz uygulayabilmesine imkân tanımaktadır. Sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen ortağa karşı şirket alacaklılarının İİK 89’a göre başvurup başvuramayacağı, kökeni çok eskiye dayanan bir tartışma konusudur. Yargıtay’ın 2016 yılındaki görüş değişikliğine gittiği ilkesel Hukuk Genel Kurulu kararı ile bu tartışma yeni bir boyut kazanmıştır. TTK’daki sorumluluk rejimini düzenleyen maddi hukuk kuralları, ortakların şirket alacaklılarına karşı sorumsuzluğu ilkesini benimsemişken, bir şekli hukuk kuralı olan İİK 89 ile ortakların sorumluluğuna gidilebilir mi? Başka bir deyişle TTK’da sadece şirkete karşı sorumlu oldukları öngörülen şirket ortaklarına karşı, sermaye borcunu yerine getirmemeye istinaden şirket alacaklılarının İİK 89’a göre başvuru yapabilmesi mümkün müdür? Bu çalışmada yukarıda zikredilen sorulara, doktrin ve uygulamadaki görüşler de dikkate alınarak farklı açılardan cevap aranmaktadır.