Görsel ve Sözel Göstergeler Açısından Reklam Çözümlemesi: Beymen Örneği


BAYÇU S., ULUYAĞCI C.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.21, pp.77-94, 2005 (Peer-Reviewed Journal)