Hukuk Uygulayıcılarının Ve Hukuk Öğretisi İle Uğraşanların Gözüyle Suçun Nedenleri


Tepecik F.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.3, pp.161-186, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Suçun nedenleri gelir, işsizlik ve eşitsizlik gibi ekonomik faktörlerden fiziksel ya da psikolojik kişilik özelliklerine, aile yapısına, eğitime, devletin otoritesini kullanma tarzına kadar çok geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bu makaleye konu olan araştırmada bu nedenlerin hangilerinin katılımcıların gözünden bir adım öne çıktığının görülmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Eskişehir’de Ceza-Adalet sisteminin uygulayıcılarının (kolluk kuvveti, hâkim, savcı, avukat) ve hukuk öğretisi ile uğraşanların (ceza hukuku, hukuk sosyolojisi ve felsefesi öğretim üyeleri) arasında bir araştırma yapılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve sonra yazılı hale dönüştürülmüştür. Metinler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Katılımcılar, suçun oluştuğu ortamda, mal varlığına karşı suçlarda, aile, eğitim ve ekonomik koşulların önemli etkisi olduğunu aktarmışlardır. Şahsa karşı suçlarda ise ayrıca kişilik özelliklerinin de ön plana çıktığını vurgulamışlardır.