Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere bağımsız yaşam becerilerinin öğretildiği araştırmaların incelenmesi


ORUM CATTIK E., ERGENEKON Y.

Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.9, no.2, pp.572-607, 2019 (Peer-Reviewed Journal)