Yönetim ve Organizasyon Alanında Kuram Geliştirme Yönelimli Araştırmanın Üç Öncül Geleneği: Langley, Eisenhardt ve Gioia Yöntemleri


AĞLARGÖZ O.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, pp.57-80, 2022 (Peer-Reviewed Journal)