PETROL FİYATLARI VE AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ FİNANSAL SEKTÖR ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SÜREKLİ DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE ANALİZİ


YILDIRIM S., TEMİZEL F.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.16, no.2, pp.284-295, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier