A Study on the (Partial) Reform of the Federal Law on the Insurance Contract in Switzerland


Creative Commons License

Dolar N. F.

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.12, no.Özel Sayı, pp.526-561, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The rules regarding insurance law in Switzerland are regulated by two basic laws. The rules on the establishment, activities and supervision of insurance companies are regulated by the 2004 Federal Law on the Supervision of the Insurance Companies (IsvSDK). The general rules regarding insurance contracts are contained in the Federal Law on the Insurance Contracts (IsvSSK). ISVSSK, dated 1908, has been in existence for over a century, although it has undergone many changes since its entry into force in 1910. It has been emphasized by many authors at different times that the Law is not suitable for today's conditions. In recent years, many reform studies have been carried out to amend the Law. As a result of these studies, the draft for a partial reform in IsvSSK was enacted on 19.07.2020 and entered into force on 01.01.2022. In this study, it is aimed to examine the partial reform in question.


İsviçre’de sigorta hukukuna ilişkin kurallar iki temel kanunla düzenlenmiştir. Sigorta şirketlerinin kuruluşları, faaliyetleri ve denetimleri hakkındaki kurallar 2004 tarihli Sigorta Şirketlerinin Denetimine İlişkin Federal Kanun (İsvSDK) ile düzenlenmiştir. Sigorta sözleşmelerine ilişkin genel kurallar ise Sigorta Sözleşmesi Hakkında Federal Kanun’da (İsvSSK) yer almaktadır. 1908 tarihli İsvSSK, 1910 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana birçok kez değişikliğe uğramasına rağmen varlığını bir asırdan beri sürdürmektedir. Kanun’un günümüz koşullarına uygun olmadığı değişik zamanlarda birçok yazar tarafından vurgulanmıştır. Son yıllarda Kanun’un değiştirilmesine yönelik birçok reform çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan İsvSSK’da kısmı bir reform yapılmasına yönelik tasarı 19.07.2020’de yasalaşmış ve 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada söz konusu kısmi reform incelenmesi amaçlanmıştır.