TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ SAHİBİ YABANCILARINÇALIŞMA HAKLARI


Kaya C.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.5, pp.57-77, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

According to the data of May 2017, the number of Syrian citizens who have temporary protection status in Turkey is 3,006,298. Many studies show that; most of the population with temporary protection status in Turkey will not return to their countries even after the end of the war in their countries. Many of the legislative changes and innovations related to them are being carried out within the period that Syrian citizens who can not return to their countries and are covered by temporary protection remain in Turkey. One of them is the International Labor Force Law (UİK) published in the middle of the year of 2016 and the Turkuaz Card Regulation published in March of 2017 on this basis. Innovations have been made to many related to international protection law with the related Law and Regulation. The purpose of preparing this study is to examine the amendments made by the regulations in the legislation on the rights of the temporary protection status holders and the amendments made by the International Labor Force Law and the Turkuaz Card Regulation

2017 Mayıs ayı verilerine göre Türkiye’de bulunan geçici koruma statüsü sahibi Suriye vatandaşlarının sayısı 3.006.298’dir. Yapılan son araştırmalar göstermektedir ki; Türkiye’deki geçici koruma statüsü sahibi nüfusun büyük bir bölümü, ülkelerindeki savaş sona erse bile artık ülkelerine dönmeyeceklerdir. Ülkelerine dönemeyen ve geçici koruma kapsamında yer alan Suriye vatandaşlarının Türkiye’de kaldıkları süre içinde, kendileri ile ilgili birçok mevzuat değişikliği ve yeniliği yapılmaktadır. Yapılan yeniliklerden bir tanesi de 2016 yılı ortalarında yayımlanan Uluslararası İşgücü Kanunu (UİK)3 ve buna dayanılarak 2017 yılının Mart ayında yayımlanan Turkuaz Kart Yönetmeliğidir4 . İlgili Kanun ve Yönetmelik ile uluslararası koruma hukukuna ilişkin birçok hususta yenilik getirilmiştir. Bu çalışmanın hazırlanmasındaki amaç da geçici koruma statüsü sahiplerinin çalışma haklarına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeleri açıklamak, Uluslararası İşgücü Kanunu ve Turkuaz Kart Yönetmeliği ile getirilen değişiklikleri incelemektir.