5236 ve 5311 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE YENİ KANUN YOLU SİSTEMİNE GÖRE İLÂMLI İCRADA İCRANIN İADESİ


AKKAYA T.

Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, vol.4, no.11, pp.677-698, 2008 (Peer-Reviewed Journal)