Bir Çevre Vergisi Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi AB ve Türkiye Uygulamalarının Karşılaştırılması


ÜYÜMEZ M. E.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.3, pp.427-440, 2016 (Peer-Reviewed Journal)