Determination of Perceptions of School Absenteeism of Children Treated in Pediatric Clinics by Drawing Analysis and Interview


Özcan M., Yıldırım S., Aşkan F.

Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-II, Ankara, Turkey, 12 - 18 November 2022, pp.157-176

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.157-176
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

            The aim of this study is to determine the symbols of 6-12 years old children who are attending school and stay in hospital. The research was designed as a phenomenological pattern in qualitative research model. The study group consisted of 6 children who were hospitalized in pediatric clinics of the university hospitals of the two provinces and had no inconvenience for drawing. The data collection tools of the study consisted of pictures of children and recordings of interviews with children and participant observer notes. The obtained data were analyzed using descriptive analysis technique. In the paintings, it can be said that staying away from school is expressed in two ways. Some of the children in the study group depicted what they longed for school. Some of the children stated in their drawings that they were sorry for being away from school.

Keywords: Hospitalization, child, being away from school, picture analysis

Araştırma, okula devam edip hastaneye yatma durumu bulunan 6-12 yaş grubu çocukların okuldan uzak kalma temalı çizimlerine yansıyan simgelerini saptamak ve bu simgeleri sosyo-psikolojik bir bakış açısı ile değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma modelinde fenomenolojik desen olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubu, iki ilin üniversite hastanelerinin çocuk kliniklerinde yatışı olan ve resim çizimi için herhangi bir sakıncalı durumu olmayan 6 çocuktan oluşturulmuştur. Araştırmanın veri toplama araçları çocukların resimleri ve bu resimlere ilişkin çocuklarla yapılan görüşme kayıtları ve katılımcı gözlemci notlarından oluşmuştur. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan resimlerde okuldan uzak kalma durumu iki şekilde ifade edildiği söylenebilir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan çocukların bir kısmı okula dair özlem duyduğu şeyleri resmetmiştir. Çocukların bir kısmı ise okuldan uzak kalmalarından dolayı üzgün olduklarını çizimlerinde ifade etmiştir.

Anahtar Sözcükler: Hastaneye yatış, çocuk, okuldan uzak kalma, resim analizi