Lojistik ve Maliyet Yönetimi


Kaya E.

in: Lojistik İlkeleri, NALÇAKAN Meserret; ER Fikret, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.121-146, 2017

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi
  • City: Eskişehir
  • Page Numbers: pp.121-146
  • Editors: NALÇAKAN Meserret; ER Fikret, Editor
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Lojistik faaliyetlerin karmaşıklığı ve geniş bir faaliyet alanını etkileme özelliği, lojistik maliyetlerin saptanmasını, kaydedilmesini, raporlanmasını ve analizini çok daha önemli hale getirmektedir. Genellikle satışların veya toplam maliyetin belli bir yüzdesi şeklinde hesaplanarak değerlendirilen lojistik maliyet bilgisi, isabetli yönetim kararları için yeterli ayrıntıda bilgi vermemektedir. Yönetim neyin, ne zaman, kimlerle, nasıl yapılacağı/yapıldığı sorularına yanıt olmak üzere; amaçları, işleri, faaliyetleri, kişileri, üretim faktörlerini planlayan, örgütleyen, yönelten ve kontrol eden temel işletme işlevidir. Yönetim işlevleri, maliyet odaklı bir sistem yaklaşımıyla lojistik faaliyetlere uygulandığında lojistik maliyet yönetimi gerçekleşir. Araştırma sonuçlarından oluşan kanaat, gelişmiş ülkelerdeki lojistik maliyet oranının daha düşük olduğu yönündedir. Bunun nedeni taşıma hızı, yeni teknoloji kullanma yoğunluğu, bilgi yönetimi, iş yapma biçimindeki anlayış ve esneklik olarak ifade edilebilir. Lojistik maliyetler içinde taşıma, depolama ve stok yönetiminin maliyeti büyük bir paya sahiptir. Ancak uygulamada her bir işletmenin lojistik yönetimi ile ilgili sağlıklı kararlar verebilmek için, her bir lojistik alt faaliyet grubunun oluşturduğu maliyetler hakkında ayrıntılı bilgiye gereksinim vardır. Bu bölümde önce maliyet kavramı ve maliyetle ilgili kavramlar açıklanacak, sonra maliyet sınıflamaları yapılacak, daha sonra da lojistik maliyet kavramı ve lojistik maliyet yönetimi konusu ayrıntılı şekilde açıklanacaktır. Maliyet, günlük yaşantımızda sık sık  karşılaştığımız kavramlardan biridir. Ancak bu kavram bazen yerli yerinde kullanılırken bazen de farklı şeyleri anlatmak için kullanılabilmektedir.