Otizm Davranış Kontrol Listesi Autism Behavior Checklist ABC Modifiye Edilmiş Türkçe Versiyonu nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Pilot Uygulama Sonuçları Reliability and Validity of Modified Turkish Version of Autism Behavior Checklist ABC Results of Pilot Study


ÖZDEMİR O., DİKEN İ. H., DİKEN Ö., ŞEKERCİOĞLU G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, vol.5, no.2, pp.168-186, 2014 (Scopus)