Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching


Creative Commons License

Erişti S. D., Eren E., Yıldırım Y.

ELEMENTARY EDUCATION ONLINE, vol.7, no.2, pp.384-400, 2008 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: ELEMENTARY EDUCATION ONLINE
  • Journal Indexes: Scopus, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.384-400
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında görev yapmakta ve web destekli branş öğretmenlerinin web destekli eğitime yönelik görüşlerini kına değişkenler betimlemeyi amaçlamaktadır. Tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Eskişehir ve Balıkesir il merkezlerindeki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan toplam 115 branş öğretmeni oluşturulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular, branş öğretmenlerinin web destekli eğitim genel olarak olumlu görüşe sahip olduklarını; öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyetlerine, mesleki deneyimlerine ve branşlarına göre istatistik olarak anlamlı bir farklılık olur ortaya koymuştur. Öğretmenlerin web destekli eğitim ile ilgili hizmet içi ihtiyaçlarının olduğu da araştırmada elde edilen başka bir bir bulgudur.