Hayır Kurumu Ürünlerine Yönelik İstediğin Kadar Öde Fiyatlandırma Stratejisi ile Özgecilik İlişkisi


Koç E., Erdoğan M.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.18, no.1, pp.229-251, 2023 (ESCI)