Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnamelerin Kaynak Değeri ve Kaynakların Sübjektif Yorumu


KARAKEHYA H.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Doğan Soyaslan'a Armağan), vol.8, no.2, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier