Türkiye’de Deneysel Psikolojinin Tarihsel Gelişimi: Ulusal Yayın Örüntüleri (1929-1978)


Mutlutürk A.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, pp.241-260, 2023 (Peer-Reviewed Journal)