Almanya ve Türkiye’de Karşılaştırmalı Olarak Bakım Hizmetleri:Türkiye’de Bakım Sigortası Kurulmasına Yönelik Bir Öneri


KOCABAŞ F., KOL E.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.4, pp.283-310, 2020 (Peer-Reviewed Journal)