Turizm Araştırmalarında Nedensellik: Q1 Dergilerde Deneysel Tasarımın Kullanımına Yönelik Bir İnceleme


SÖKMEN S., DOĞAN M., ATABAY E.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.3, pp.657-683, 2023 (Peer-Reviewed Journal)