Vasiyet Alacaklısı Açısından Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal Davası Açma Sorunu


Creative Commons License

Yücel S.

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.3-4, pp.381-404, 2008 (Peer-Reviewed Journal)