Pseudomonas aeruginosa No:20 Suşunda Ekstraselüler Elastaz Enzimi Üretimine İnkübasyon Süresi, Sıcaklık, pH, Çalkalama ve Kültür Ortamı Kompozisyonunun Etkisinin Araştırılması


TUNALI Y., aksöz n.

Biyoteknolojide Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu Kitapçığı, 24, Eskişehir, (1998)., Turkey, 23 - 24 October 1998

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: No