Sosyal İnşacılık Nedir, Ne değildir?


Gökçekuyu E.

Fenerbahçe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.52-56, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sosyal inşacılık denince ilk akla gelen düşünce sosyal inşacılığın realist düşünce okuluna karşı bir duruş sergilediğidir. Temelde doğru olan bu karşıt duruş aslında ilkesel anlamda realizmin indirgemeci (reductionist) özelliğini eleştirmektedir. Sosyal inşacılar siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında etkin bir role sahip olan devletin öncü rolünü yadsımazlar. Bilakis devletin uluslararası ilişkiler alanında realistler ve liberaller gibi etkin rolünü kabul ederler, fakat devletlerin uluslararası alanı korku üzerinden okumalarını da kabul etmezler. Bu durum sosyal inşacıların dış tehditlerden oluşabilecek korkuyu reddettikleri anlamına da gelmez. Bu noktada da yine dış tehdit endişeleri ile beraber normların, değerlerin şekillendirdiği kimlik gibi sosyal kültürel soyut kavramların varlıklarını vurgulamak isterler