Büyük Perakendeci Kuruluşlarda Üst Yöneticinin Fonksiyonları


KOPARAL C.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, 1987 (Peer-Reviewed Journal)