Kullanıcıların Bilgi Sistemini Kabulünü Etkileyen Faktörlerin UTAUT Perspektifinden Incelenmesi


Oktal Ö.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.153-170, 2013 (Peer-Reviewed Journal)