Sermaye Şirketlerinde, Şirket Alacaklıların İİK m. 89 Gereğince Haciz İhbarnamesi Göndermesi ve Şirket Ortağının Üçüncü Kişi Sayılıp Sayılamayacağı Sorunu


BOZKURT T.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, IV. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu (Ticaret Hukukuna Disiplinlerarası Yaklaşım), 25 Ekim 2021., ANKARA (ON-LİNE), Turkey, 25 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: ANKARA (ON-LİNE)
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: No