Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı


Kaya E. (Editor)

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2013

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2013
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi
  • City: Eskişehir
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Muhasebe finansal işlem ve olayların para değeriyle ölçülmesi ve raporlanmasını konu edinir. Finansal işlem ve olaylara ait verilerin, muhasebe sistemine girişleri yapılmadan önce kayıpsız olarak toplanması, belge ve formlar kullanılarak düzenlenmesi, muhasebe bilgi sistemine hazırlanması gerekir. Pek çok işletmede bu tür işlemleri yapmakla görevli kişiler işlemleri muhasebeleştirmez ancak, muhasebeye hazırlık çalışmaları olan veri toplama, belgelendirme ve kayıt için hazırlık işlemlerini yürütürler. Doğru muhasebe bilgilerinin elde edilmesi ve ilgililere güvenilir şekilde raporlanması için veri girişlerinin eksiksiz ve doğru yapılması son derece önemlidir. Muhasebeleştirmeye hazırlık niteliğindeki bu tür işlemlerin yapılmasına ön muhasebe adı verilir. Ön muhasebe çalışmalarının doğru ve özenli olması oranında üretilecek muhasebe bilgilerinin güvenilirliği söz konusu olacaktır. Bu kitapta önce, uygulamalara temel oluşturması bakımından ön muhasebe işlemleri tanıtılmış ve muhasebe yazılımları hakkında gerekli kavramsal bilgilere yer verilmiştir. İzleyen bölümlerde; stoklar, sipariş ve satın alma, borçlar ve ödeme, müşteri hesapları, çek ve senet işlemleri, nakit ve banka hesaplarının kullanımı, tahsilat ve personel işlemleri uygulama örnekleriyle ele alınarak açıklanmıştır. Uygulama örnekleri, yaygın kullanılan muhasebe programı olan LUCA yazılımı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kitapta verilen bilgiler, hedef kitlenin öğrenme gereksinimine uygun bir içerikte sunulmaya çalışılmıştır.