Türkiye Örneğinde Yerelde ”İnsani” Yönetişim ve Toplumsal Eşitlik Birimleri


ŞAHYAR AKDEMİR D.

Uluslararası Afro-Avrasya Araştrmaları Dergisi, vol.3, no.6, pp.255-272, 2018 (Peer-Reviewed Journal)