Çalkantılı Bir Dönemin Kültür Sahnesi Olarak Dârülelhan: Geleneğin Yeniden Tanımlanması


TAŞDELEN D., DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK N., ERGUR A.

Türkiyat Mecmuası / Journal of Turkology, vol.31, no.2, pp.819-849, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier