Karasu Gönül, Atlıhan Merve (2023). Yabancı Dil Ögretiminde Hedef ve Kaynak Kültürün Dil Ögretimi Sürecindeki Etkisinin Incelenmesi. , 284-295.


Karasu G., Atlıhan Dertli M.

EDUCongress 20-23 Eylül 2023, Ankara Üniversitesi, Tema: Eğitimde İyi Uygulamalar: Öğretme, Öğrenme ve Araştırma., Ankara, Turkey, 20 - 23 September 2023, vol.1, pp.284-295

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.284-295
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, language and culture are examined from different perspectives in foreign language teaching, where many disciplines intersect with each other.

concepts and the importance of these concepts in foreign language teaching will be discussed with an example. In the process of working, this

research is among the main branches of science where linguistics research, language teaching, cultural linguistics research intersect.

was located somewhere. Taking into account the language portfolio created based on the joint decision of the European Union

The concept of "Culture" was mainly discussed in foreign language teaching.

Bu çalışmada, pek çok disiplinin birbiriyle kesiştiği yabancı dil öğretiminde farklı bakış açılarından dil ve kültür kavramları ve bu kavramların bir örnekle yabancı dil öğretimindeki önemi tartışılacaktır. Çalışma sürecinde bu araştırma dilbilim araştırmaları, dil öğretimi, kültür dilbilim araştırma konusunun kesiştiği ana bilim dalları arasında bir yerde yer aldı. Avrupa Birliği’nin ortak kararına dayalı oluşturulan dil portfolyosu da göz önünde bulundurularak yabancı dil öğretiminde “Kültür” kavramı ağırlıklı olarak ele alındı.