İşlem Türleri ve Usulî İşlemin Bu İşlem Türleri Arasındaki Yeri


BORAN GÜNEYSU N.

Halûk Konuralp Anısına Armağan, pp.163-194, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)