Parmenides’in Peri Phuseus Şiiri Üzerine Bazı Mülahazalar


CELİLZADE H.

Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 2024 (Peer-Reviewed Journal)