Türkiye'de Covid-19 Salgını Sürecinde Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık: Ankara İli Örneği


ÖZKAN BOYRAZ G., ÇAĞLAR T.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.15, no.4, pp.930-948, 2022 (Peer-Reviewed Journal)