Rehber öğretmenlerin özel eğitim öz yeterlik ölçeği Geçerlik ve güvenirlik çalışması


AKSOY V., DİKEN İ. H.

ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.10, no.1, pp.29-37, 2009 (Peer-Reviewed Journal)