Sözsüz Yakınlık Ölçeğinin Türkçe Versiyonu için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


KÜÇÜK M., İSPİR N. B.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.28, pp.273-283, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier